Szkoła ponadpodstawowa

ROK SZKOLNY 2023/2024

LEKCJA FILMOWA
LWK_PONADPODST

W gąszczu tekstów, czyli intertekstualność w kinie

Uczniowie podczas lekcji:

 

  • Czym jest intertekstualność ?
  • Dlaczego filmowcy nawiązują do dzieł innych twórców?
  • Czym jest autotematyczność utworu?
  • Jak w filmach działają: pastisz, parodia i aluzja?
  • Czym jest pojęcie postmodernizmu w kinie?
  • W jaki sposób twórcy filmowi puszczają „oko” do widza?