Patronaty

PATRONAT HONOROWY

OREOśrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Oferta ORE dla środowiska edukacyjnego to: konferencje, bezpłatne seminaria i szkolenia, publikacje, materiały do pobrania, dedykowane programy i projekty (w tym międzynarodowe), fora pomocy i wymiany doświadczeń, doradztwo.

To wszystko stanowi praktyczną pomoc dla dyrektora i nauczyciela w każdym aspekcie funkcjonowania placówki edukacyjnej. ORE obejmuje swoim działaniem także innych uczestników systemu oświaty: pracowników placówek wsparcia, przedstawicieli JST,  rodziców, uczniów.

W ORE realizowane są również projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

PISFPolski Instytut Sztuki Filmowej, którego celem jest rozwój polskiej kinematografii w szczególności poprzez:

– tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;
– inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej;
– wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
– wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
– promocję polskiej twórczości filmowej;
– dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej;
– świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej;
– wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;
– wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego.

PISFStowarzyszenie Filmowców Polskich to największa w Polsce organizacja zrzeszająca ludzi filmu. Od 1966 roku nieprzerwanie dba o interesy twórców i środowiska filmowego. SFP ma niezwykle szeroki zakres działania. Od ochrony filmowców i zawodów filmowych, poprzez zbiorowy zarząd prawami autorskimi, aż po promocję i upowszechnianie kultury filmowej w Polsce i zagranicą oraz produkcję filmową.

SNAP

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, powstałe w marcu 1993 roku, którego nadrzędnymi celami są:

– badanie i ulepszanie metod nauczania języka polskiego;

– doskonalenie programów kształcenia polonistycznego;

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia;

– ułatwianie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem i problemami powszechnej edukacji polonistycznej;

– reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

PATRONAT MERYTORYCZNY

IBE

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)  prowadzi badania, analizy i prace przydatne w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej. Zatrudnia badaczy zajmujących się edukacją – pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. IBE uczestniczy w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Instytut szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Analizy, raporty z badań, narzędzia opracowane dla nauczycieli, psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych są dostępne na stronie internetowej IBE.

Od stycznia 2016 r. IBE realizuje na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej projekt „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

PATRONAT MEDIALNY

FILMWEB

 

 

FILMWEB to największy i najczęściej odwiedzany polski serwis filmowy – ponad milion filmów, seriali i gier, a także ponad 2 miliony ludzi filmu.

DS
Zadaniem czasopisma Polonistyka jest podnoszenie i doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy oraz dydaktyki nauczania. Zespół redakcyjny skupia najwybitniejszych badaczy i krytyków literatury, językoznawców, specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, wyróżniających się nauczycieli. Periodyk ukazuje się od 1948 roku.

DS
Czasopismo Życie szkoły  to jedyny na rynku magazyn dedykowany nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. „Życie szkoły” zawiera praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami w zgodzie z nową podstawą programową, a także scenariusze wspierających codzienną pracę nauczycieli w klasach I–III. Czasopismo podnosi i doskonali umiejętności zawodowe nauczycieli, poszerza wiedzę w zakresie prowadzenia zajęć zintegrowanych. W publikowanych materiałach promujemy nowoczesne metody nauczania i pokazujemy, w jaki sposób można wykorzystać je na zajęciach. Przestawiamy pomysły na ciekawe zajęcia oraz scenariusze z gotowymi do wykorzystania na lekcjach kartami pracy. Poświęcamy wiele uwagi sprawom wychowawczym, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i współpracy z rodzicami.

DS

Dyrektor Szkoły – Miesięcznik Kierowniczej Kardy Oświatowej to prestiżowe czasopismo stanowiące kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Od 1994 roku jest liderem w kategorii czasopism branżowych skierowanych do kadry oświatowej. Miesięcznik od lat patronuje programom i konferencjom dedykowanym szkołom i przedszkolom.

W ,,Dyrektorze Szkoły’’ znajdą Państwo:

– zagadnienia wynikające z aktualnych zmian w prawie oraz kierunków polityki oświatowej dotyczące m.in. reformy oświaty, podstawy programowej, indywidualizacji pracy z uczniem, rozwoju i doskonalenia zawodowego;

– porady związane z pełnieniem funkcji kierowniczych i odpowiedzialnością dyrektora za realizację celów szkoły, z rozwojem placówek i ich finansowaniem, z zarządzaniem zespołem nauczycielskim oraz ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego i ewaluacją;

– kalendarz zadań dyrektora wraz z obowiązującymi terminami ich wykonania;

– przykłady praktycznego zastosowania prawa wraz z omówieniem przepisów i ich interpretacją;

– wskazówki i inspiracje dotyczące pracy z uczniami, współpracy z rodzicami i środowiskiem szkolnym.

Miesięcznik dostępny jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

MD

MiastoDzieci.pl to serwis aktywnych rodziców szukających informacji na temat możliwości rodzinnej rozrywki.

MiastoDzieci.pl to kompleksowe wiadomości o wydarzeniach kulturalnych dla dzieci, premierach filmowych i teatralnych dla najmłodszych, informacje o zajęciach dla niemowląt, dzieci i młodzieży, największa baza pomysłów na rodzinny wypoczynek, gry i propozycje zabaw z dzieckiem, ponad tysiąc kolorowanek, pomysły na prezenty i przepisy kulinarne, porady dotyczące edukacji, wychowania i zdrowia, konkursy dla dzieci i rodziców, opisy miejsc idealnych na rodzinny weekendowy wypoczynek.

Co wyróżnia Miasto Dzieci spośród innych serwisów o podobnej tematyce? Kilkunastoletnie doświadczenie i fakt, że portal tworzą aktywni rodzice angażujący siebie i swoje dzieci w opisywane wydarzenia, zabawy i wycieczki.

Przez lata funkcjonowania Miasto Dzieci zdobyło zaufanie rodziców i reklamodawców. W bazie mailingowej znajduje się ponad 100 tysięcy aktywnych adresów, a portal odwiedza miesięcznie pół miliona czytelników. Poznaj najlepszy informator rodzinny w Twoim mieście!

lekcja_w_kinie-63
lekcja_w_kinie-46
lekcja_o_mediach-36