Polityka Prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Filmowej Marek Kaczkowski z siedzibą w Wołominie 05-200 przy ul. Gdyńskiej 23. Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku ze zrealizowaną umową, dotyczącą organizacji „Lekcji w kinie”.
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przekazywania informacji o najnowszej ofercie Centrum Edukacji Filmowej Marek Kaczkowski, tj. w celach sprzedażowych i marketingowych na podstawie zgody udzielonej w umowie na realizację „Lekcji w kinie”.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, dokumentów handlowych oraz związanych z tym rozliczeń finansowych.
3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu niż opisane w punkcie 1 po uprzednim wyrażeniu zgody.
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Centrum Edukacji Filmowej Marek Kaczkowski, tj. Przedstawicielom.
6. Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, kontaktując się z Administratorem: Centrum Edukacji Filmowej Marek Kaczkowski, ul. Gdyńska 23, 05-200 Wołomin lub biuro@lekcje.info.pl
Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.