O nas

Wszystko zaczęło się od pasji, jaką jest kino oraz z wielkiej chęci zarażania tą pasją innych. Tak narodził się ogólnopolski program edukacji medialnej „Lekcja w kinie” organizowany przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina.

Od lat tworzymy cykl wydarzeń edukacyjnych kierowany do uczniów polskich szkół. Obejmuje on wszystkie etapy nauczania w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a także edukacji przedszkolnej.

Łączy nas jedno – głębokie przekonanie, że tworzymy wartościowy projekt, dlatego nieustannie spełniamy się w realizowaniu naszej misji, która brzmi: „Z pasją wzbogacamy i upowszechniamy edukację medialną młodych Polaków”.

NASZYMI NAJWAŻNIEJSZYMI ATUTAMI SĄ:

Zespół Centrum Edukacji Filmowej
A także
Innowacyjność

W 2005 roku jako pierwsi w kraju stworzyliśmy nowy format edukacji medialnej. W naszych lekcjach łączymy multimedialne i interaktywne zajęcia z projekcjami filmowymi. Ponadto wykorzystujemy najnowsze technologie – nasze lekcje przygotowywane są w technologii Full HD.

Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy oryginalny program „Lekcji w kinie” o filmie, a w 2015 roku jako pierwsi wdrożyliśmy profilaktyczny program Lekcji o mediach dotyczący szeroko pojętej kultury mediów. Przez cały czas rozwijamy się i eksplorujemy nowe dziedziny odpowiadając na zapotrzebowanie uczestników Lekcji. Tworzymy w ten sposób nowoczesną kulturę edukacyjną.

Doświadczenie

Program realizujemy od 17 lat, z każdą kolejną edycją odnotowując kilkukrotny wzrost liczby widzów w porównaniu z pierwszym rokiem działalności. Dotychczas w naszych Lekcjach wzięło łącznie udział blisko 2 miliony uczniów. Nasze Lekcje organizowane są na terenie wszystkich województw, w ponad 150 miastach w całej Polsce.

Profesjonalizm

Od początku naszej działalności priorytetem jest jakość Lekcji – ich wysoka wartość merytoryczna, dbałość o każdy szczegół, zarówno w procesie powstawania Lekcji, jak i na etapie ich realizacji na sali kinowej czy widowiskowej. Każda Lekcja to wspólne dzieło wielu osób. Nasze Lekcje tworzone są przez profesjonalistów: filmoznawców, kulturoznawców, specjalistów z dziedziny, której dotyczy lekcja i konsultowane z doświadczonymi pedagogami oraz doradcami metodycznymi. Ponadto filmy towarzyszące naszym Lekcjom są starannie dobierane po to, by jak najlepiej obrazowały tematy poszczególnych Lekcji i były dostosowane do grupy wiekowej, a jednocześnie stanowiły atrakcyjną ofertę dla młodych widzów.

Nasze Lekcje są prowadzone na żywo przez zawodowych aktorów, którzy całe swoje doświadczenie, umiejętności i serce wkładają w przekazywaną wiedzę.

Nad przebiegiem Lekcji czuwają doświadczone ekipy realizujące projekt w poszczególnych miastach i pilnujące, by organizacja lekcji przebiegała na najwyższym poziomie.

Walory edukacyjne

Lekcje przygotowywane są w oparciu o aktualną podstawę programową na poszczególnych etapach edukacyjnych. Dbamy o to, by zarówno tematyka lekcji, jak i język przekazu były dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Nasze Lekcje pomagają przygotować uczniów do sprawdzianu i egzaminów kończących dany etap edukacji. Po każdej Lekcji nauczyciele otrzymują profesjonalny zestaw materiałów metodycznych zawierający między innymi precyzyjne scenariusze lekcji, które pogłębiają poruszaną w czasie naszych Lekcji problematykę i rozwijają indywidualne zainteresowania uczniów. Chcemy inspirować dlatego uczymy w sposób skuteczny i atrakcyjny dla widzów. Dzięki temu nauka z nami jest przyjemnością i aktywizuje uczniów do dalszych działań.

Ocena 5+

5+ to średnia ocen, jaką wystawili dotychczas naszym Lekcjom uczniowie i nauczyciele (źródło: badania własne na podstawie ponad 5000 ankiet z lat 2012–2015). Każda szkoła uczestnicząca w projekcie po naszej Lekcji otrzymuje ankietę. O ocenę i komentarz prosimy zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Te opinie są dla nas bardzo cenne. Sugestie nauczycieli wyrażone w ankietach są wnikliwie analizowane i uwzględniane podczas tworzenia kolejnych lekcji. Uczestnicy naszych Lekcji stają się w ten sposób również ich współtwórcami.

Wiarygodność

Posiadamy honorowy patronat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Posiadamy również rekomendacje rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej: Marii Gudro-Homickiej, Teresy Zawisza-Chlebowskiej oraz Elżbiety Tomińskiej. Każdą z rekomendacji można przeczytać w zakładce „Rekomendacje”.