Gimnazjum

LEKCJA FILMOWA
Ulotka 7-8 gim LWK-1

Z książki na wielki ekran – o ekranizacjach i adaptacjach filmowych

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • poznają różnice między ekranizacją a adaptacją
 • odkryją, jak przełożyć tekst książki na język filmu
 • zobaczą, jak zostały zekranizowane fragmenty znanych lektur
 • dowiedzą się, przed jakimi wyzwaniami stoi reżyser adaptujący książkę
 • poznają zasady tworzenia adaptacji filmowych
LEKCJA MEDIALNA
LwK_PLAKAT_SP78-1

Prześwietlamy reklamy!

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • poznają najważniejsze funkcje reklamy
 • dowiedzą się, czym jest product placement i zobaczą przykłady jego zastosowania
 • przeanalizują środki językowe wykorzystywane w reklamach
 • poznają zabiegi wykorzystywane przez twórców reklam
 • zobaczą przykłady ciekawych reklam społecznych
 • nauczą się świadomego odbioru reklam
 • zobaczą przykłady kreatywnych rozwiązań w reklamie