Szkoła ponadgimnazjalna

LEKCJA W KINIE
liceum_awers_A4

Jak mówić obrazem, czyli o języku filmu

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • poznają najważniejsze pojęcia związane z językiem filmowego obrazu
 • odkryją zależności między kinem a malarstwem i fotografią
 • zobaczą, jakie treści i wartości emocjonalne niosą ze sobą różne plany filmowe i punkty widzenia kamery
 • odkryją zasady dotyczące kompozycji kadru filmowego
 • dowiedzą się, jak mogą nami manipulować stereotypy, uogólniania i zniekształcanie przekazu
 • dowiedzą się, w jaki sposób montaż może wpływać na odbiór dzieła filmowego
LEKCJA O MEDIACH
LOM INTERNET - LIC - FRONT

Lajk, hejt i globalna wioska. Jak odnaleźć się w internetowym świecie?”

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • poznają socjologiczne aspekty hejtu w Internecie
 • dowiedzą się, jak zweryfikować autentyczność informacji znalezionych w Sieci
 • poznają sposoby krytycznego odbioru komunikatów medialnych
 • odkryją, co ma wspólnego Królowa Elżbieta II z językiem HTML i WWW
 • dowiedzą się, czym jest crowdfunding
 • zobaczą, jakie konsekwencje niesie ze sobą zjawisko globalnej wioski