Szkoła ponadpodstawowa

LEKCJA FILMOWA
LWK_ponadgimnazjalna-1-724x1024

Jak podbiliśmy Hollywood? Polacy w światowej kinematografii

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • zobaczą, jakie filmy poruszające tematykę heroizmu, patriotyzmu i tragicznych skutków wojny zostały docenione na świecie
 • dowiedzą się, czym były “półkowniki”
 • sprawdzą, jaki film został wycofany z walki o Oscara za sprawą władz komunistycznych
 • odkryją jakim polskim filmem zachwycił się prezydent USA Ronald Reagan
 • poznają przełomowy film w dziejach polskiego kina
 • dowiedzą się, w jaki sposób polskie filmy wpływają na światową kulturę
ponadpodstawowa awers-1

Intertekstualność w kinie

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • poznają znaczenie intertekstualności w kinie
 • zrozumieją, dlaczego filmowcy w swojej twórczości przytaczają elementy zaczerpnięte z arcydzieł światowej kinematografii
 • dowiedzą się, czym jest autotematyczność gatunkowa
 • odkryją, w jaki sposób reżyserzy nawiązują w swoich filmach do malarstwa, muzyki i literatury
 • dowiedzą się, że kino popularne posiada wiele elementów kina wysokoartystycznego
 • przekonają się, dlaczego współcześni filmowcy polemizują z klasycznym kinem gatunkowym
 • poznają pojęcie postmodernizmu
 • zobaczą, w jaki sposób twórcy filmowi wykorzystują pastisz, parodię czy aluzję
LEKCJA MEDIALNA
LM_ponadgimnazjalna-1-724x1024

Jak komiks stał się sztuką

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • jaka jest różnica pomiędzy powieścią graficzną a komiksową adaptacją utworu literackiego
 • czym jest comic strip
 • w jaki sposób w komiksie konstruuje się narrację
 • czym jest opowieść równoległa
 • jakie jest znaczenie barw w komiksie
 • czym jest sztuka sekwencyjna i dlaczego tak trudno ją zdefiniować
 • jak bohater komiksu może stać się reprezentantem problemów społecznych
 • dlaczego w powojennej Polsce komiks był sztuką zakazaną
 • w jaki sposób komiks może stać się narzędziem propagandy
 • dlaczego komiksowy superbohater ulega procesowi demitologizacji