Patroni

PATRONAT HONOROWY

OREOśrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Oferta ORE dla środowiska edukacyjnego to: konferencje, bezpłatne seminaria i szkolenia, publikacje, materiały do pobrania, dedykowane programy i projekty (w tym międzynarodowe), fora pomocy i wymiany doświadczeń, doradztwo.

To wszystko stanowi praktyczną pomoc dla nauczyciela i dyrektora w każdym aspekcie funkcjonowania szkoły. ORE obejmuje swoim działaniem także innych uczestników systemu oświaty – pomagamy pracownikom placówek wsparcia, szkolimy przedstawicieli JST, edukujemy i wspieramy rodziców, dbamy o rozwój uczniów.

W ORE realizowane są również projekty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – www.ore.edu.pl/projektypower.

PISFPolski Instytut Sztuki Filmowej, którego celem jest rozwój polskiej kinematografii w szczególności poprzez:

– tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;
– inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej;
– wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
– wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
– promocję polskiej twórczości filmowej;
– dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej;
– świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej;
– wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;
– wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego.

PISFStowarzyszenie Filmowców Polskich to największa w Polsce organizacja zrzeszająca ludzi filmu. Od 1966 roku nieprzerwanie dba o interesy twórców i środowiska filmowego. SFP ma niezwykle szeroki zakres działania. Od ochrony filmowców i zawodów filmowych, poprzez zbiorowy zarząd prawami autorskimi, aż po promocję i upowszechnianie kultury filmowej w Polsce i zagranicą oraz produkcję filmową.

SNAP

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, powstałe w marcu 1993 roku, którego nadrzędnymi celami są:

– badanie i ulepszanie metod nauczania języka polskiego;

– doskonalenie programów kształcenia polonistycznego;

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia;

– ułatwianie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem i problemami powszechnej edukacji polonistycznej;

– reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

PATRONAT MERYTORYCZNY

IBE

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)  prowadzi badania, analizy i prace przydatne w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej. Zatrudnia badaczy zajmujących się edukacją – pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. IBE uczestniczy w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Instytut szczególnie dużą wagę przywiązuje się do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Analizy, raporty z badań, narzędzia opracowane dla nauczycieli, psychologów i poradni psychologiczno-pedagogicznych są dostępne na stronie internetowej IBE.

Od stycznia 2016 r. IBE realizuje na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej projekt „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

PATRONAT MEDIALNY

FILMWEB

 

 

FILMWEB to największy i najczęściej odwiedzany polski serwis filmowy – ponad milion filmów, seriali i gier, a także ponad 2 miliony ludzi filmu.

DS

Dyrektor Szkoły – Miesięcznik Kierowniczej Kardy Oświatowej to prestiżowe czasopismo stanowiące kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Od 1994 roku jest liderem w kategorii czasopism branżowych skierowanych do kadry oświatowej. Miesięcznik od lat patronuje programom i konferencjom dedykowanym szkołom i przedszkolom.

W ,,Dyrektorze Szkoły’’ znajdą Państwo:

– zagadnienia wynikające z aktualnych zmian w prawie oraz kierunków polityki oświatowej dotyczące m.in. reformy oświaty, podstawy programowej, indywidualizacji pracy z uczniem, rozwoju i doskonalenia zawodowego;

– porady związane z pełnieniem funkcji kierowniczych i odpowiedzialnością dyrektora za realizację celów szkoły, z rozwojem placówek i ich finansowaniem, z zarządzaniem zespołem nauczycielskim oraz ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego i ewaluacją;

– kalendarz zadań dyrektora wraz z obowiązującymi terminami ich wykonania;

– przykłady praktycznego zastosowania prawa wraz z omówieniem przepisów i ich interpretacją;

– wskazówki i inspiracje dotyczące pracy z uczniami, współpracy z rodzicami i środowiskiem szkolnym.

Miesięcznik dostępny jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

KOKulturaonline.pl to ogólnopolski portal poświęcony szeroko pojętej kulturze, działający od 2007 roku. Na naszych stronach znaleźć można codzienną porcję najważniejszych informacji ze świata kina, literatury, teatru, muzyki i designu. Z myślą o naszych czytelnikach regularnie pojawiają się także konkursy, w których do wygrania są książki, płyty oraz bilety. W skład zespołu redakcyjnego Kulturaonline.pl wchodzą dziennikarze z doświadczeniem i znajomością branży kulturalnej. Na łamach portalu publikują oni autorskie teksty, pogłębione recenzje, nietuzinkowe relacje z wydarzeń oraz merytoryczne komentarze. Współpracują z nami dziennikarze z całej  Polski, m.in. Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Gdańska Rzeszowa i innych miast, dzięki czemu nasi czytelnicy są poinformowani o wszystkich najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w całej Polsce. Nasze starania docenia branża artystyczna – chętnie cytuje nasze komentarze i zabiega o pozyskanie naszego patronatu.

MD

MiastoDzieci.pl to serwis aktywnych rodziców szukających informacji na temat możliwości rodzinnej rozrywki.

MiastoDzieci.pl to kompleksowe wiadomości o wydarzeniach kulturalnych dla dzieci, premierach filmowych i teatralnych dla najmłodszych, informacje o zajęciach dla niemowląt, dzieci i młodzieży, największa baza pomysłów na rodzinny wypoczynek, gry i propozycje zabaw z dzieckiem, ponad tysiąc kolorowanek, pomysły na prezenty i przepisy kulinarne, porady dotyczące edukacji, wychowania i zdrowia, konkursy dla dzieci i rodziców, opisy miejsc idealnych na rodzinny weekendowy wypoczynek.

Co wyróżnia Miasto Dzieci spośród innych serwisów o podobnej tematyce? Kilkunastoletnie doświadczenie i fakt, że portal tworzą aktywni rodzice angażujący siebie i swoje dzieci w opisywane wydarzenia, zabawy i wycieczki.

Przez lata funkcjonowania Miasto Dzieci zdobyło zaufanie rodziców i reklamodawców. W bazie mailingowej znajduje się ponad 100 tysięcy aktywnych adresów, a portal odwiedza miesięcznie pół miliona czytelników. Poznaj najlepszy informator rodzinny w Twoim mieście!

lekcja_w_kinie-63
lekcja_w_kinie-46
lekcja_o_mediach-36