Szkoła podstawowa kl. 7-8

LEKCJA FILMOWA
Ulotka 7-8 gim LWK-1

Z książki na wielki ekran – o ekranizacjach i adaptacjach filmowych

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • poznają różnice między ekranizacją a adaptacją
 • odkryją, jak przełożyć tekst książki na język filmu
 • zobaczą, jak zostały zekranizowane fragmenty znanych lektur
 • dowiedzą się, przed jakimi wyzwaniami stoi reżyser adaptujący książkę
 • poznają zasady tworzenia adaptacji filmowych
LEKCJA MEDIALNA
LOM INTERNET - GIM - FRONT

Uwaga! Internet!

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • dowiedzą się, co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić
 • odkryją, jak sprawdzić, czy informacja podana w Internecie jest prawdziwa
 • przekonają się, co łączy rakietę kosmiczną ze smartfonem
 • zobaczą, co by było, gdyby Internet przestał działać
 • odkryją, dlaczego youtuberzy stają się bardziej znani od aktorów
 • zrozumieją, jakie szkody potrafi wyrządzić hejter
LwK_PLAKAT_SP78-1

Prześwietlamy reklamy!

Uczniowie podczas lekcji:

 

 • poznają najważniejsze funkcje reklamy
 • dowiedzą się, czym jest product placement i zobaczą przykłady jego zastosowania
 • przeanalizują środki językowe wykorzystywane w reklamach
 • poznają zabiegi wykorzystywane przez twórców reklam
 • zobaczą przykłady ciekawych reklam społecznych
 • nauczą się świadomego odbioru reklam
 • zobaczą przykłady kreatywnych rozwiązań w reklamie